Welkom op de site Timmerwerf.nl en Eelderdiephof.nl met info over de binnentuin & de parkeergarage
Home
Parkeergarage
Algemeen
Foto's
Visie & seizoenen
Tuinontwerp
Info planten
Hovenier
Algemene Leden Vergadering
Nieuwsbrieven
Documenten
Bestuur en actieve leden
Veelgestelde vragen
Contact
Binnentuin

Nieuws:

Jaarlijkse ALV

Beste Leden,

Hierbij willen we u uitnodigen voor de jaarlijkse ALV welke we gepland hebben op maandag 30 maart. De aanvang vanaf 19.30 tot ca 21.30 uur. De vergadering zal worden gehouden in Restaurant de Branding aan de Croeselaan 303 te Utrecht.

ALV VvE Parkeer/BBE, maandag 30 maart, 19.30 - 21.30 uur, Restaurant de Branding, Croeselaan 303, Utrecht

De vergaderstukken worden per e-mail toegestuurd maar dienen u uiterlijk 2 weken voor de bijeenkomst te bereiken. 

We willen u eveneens informeren dat we trachten om al onze leden zoveel mogelijk per e-mail te bereiken. Echter wanneer u via een andere weg kennis heeft genomen van de aankondiging, willen u verzoeken een mailtje te sturen naar tuin.eelderdiephof@gmail.com. We zullen onze administratie bijwerken.

Met vriendelijke groeten,

Namens de besturen van de VvE Parkeer en BBE

 

Kwalitatief lidmaatschap "buitenparkeerders"

In de zaak die een aantal eigenaren van een parkeerplek (zonder appartement in het complex) had aangespannen tegen de tuin met als eis om met onmiddelijke ingang en zonder verdere verplichtingen hun lidmaatschap van de BBE zouden kunnen opzeggen, heeft de rechterbank vrijdag 19 december het vonnis uitgesproken.

Het volledige vonnis is hier te lezen.

Het komt erop neer dat de rechtbank heeft geoordeeld dat er sprake is van een "kwalitatief lidmaatschap"en dat wil zeggen dat het lidmaatschap onlosmakelijk verbonden is aan het eigenaarschap van een appartementsrecht, ook als dat appartementsrecht enkel een parkeerplaats betreft. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de splitsingsakten en andere stukken daar volstrekt duidelijk en consistent in. Andere argumenten aangedragen door de eisers spelen daarom geen rol meer.

De eisers zijn veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Dat levert ons niets op, maar onze rechtsbijstandsverzekering kan (een deel van de) kosten in rekening brengen bij de eisers.

De eisers hebben nu drie maanden de tijd om eventueel in hoger beroep te gaan. Wij gaan er echter van uit en hopen dat de zaak met deze uitspraak zal zijn afgedaan.

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van de BBE


Algemeen:

Beheervereniging Binnentuin Eelderdiephof (BBE)

De taken van de BBE bestaan uit het beheren van de binnentuin, het in stand houden of vernieuwen van het terrein en het zorgen voor een uniforme uitstraling van het terrein. De BBE heeft zelf beperkte beslissingsbevoegdheid die betrekking heeft op het onderhoud en de aanschaf van tuinbenodigdheden. Voor het overgrote deel werkt de BBE voorstellen ter verbetering uit en legt deze voor aan haar leden. Verder komt de BBE een stem toe tijdens de vergaderingen van de hoofdvereniging fase 1 en 2.
 
Het dagelijks bestuur behoudt de algemene leiding en verantwoordelijkheid over de staat van de binnentuin en de lopende zaken. Vanwege de vele werkzaamheden is er assistentie vanuit bijna alle torens om de taken gezamenlijk uit te voeren. Er wordt zoveel mogelijk gecommuniceerd via de actieve leden per toren, via een nieuwsbrief en sinds kort via deze website. Verder is er een centraal e-mail adres voor algemene opmerkingen en vragen: tuin.eelderdiephof@gmail.com.

Alle eigenaren van een appartement in fase 1 (toren 1 t/m 6) en fase 2 (toren 7 t/m 12) en/of alle eigenaren van een parkeerplaats gelegen onder de Binnentuin, zijn automatisch lid van de BBE.

Home
Binnentuin
Parkeergarage
Algemeen
Foto's